Seminar om Fremtidens Fødevarefællesskaber

Mandag d. 2. december afholdt Københavns Fødevarefællesskab et seminar om Fremtidens Fødevarefællesskaber i samarbejde med Aalborg Universitets forskningsgruppe Foodscapes, Innovation and Netværk. Der var ca. 50. deltagere, herunder repræsentanter fra 7 danske fødevarefællesskaber, en række økologiske avlere, interesseorganisationer samt øvrigt interesserede.

Du kan læse mere om hvad der blev snakket om på dagen, og hvad resultaterne blev på seminarets wiki-side.

Fødevarefællesskaberne og Vores Omstilling

I september lancerer DR og dagbladet Information kampagnen Vores Omstilling, der sætter fokus på lokale og konkrete omstillingsinitiativer i Danmark.

I den forbindelse inviterede Københavns Fødevarefællesskab alle danske fødevarefællesskaber til et møde for at snakke om, hvordan vi i fællesskab kan bruge denne anledning at profilere og sprede budskabet om de danske fødevarefællesskaber, men også til at samle og dele erfaringer på tværs af fødevarefællesskaberne.

Læs referatet fra mødet her.