Projekt ØkoStartpakke er klar til start!

I december sidste år fik otte danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til Projekt ØkoStartpakke.

Som tidligere beskrevet er projektets hovedformål at udvikle en startpakke, der vil samle viden og erfaringer, der kan understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark, samt styrke netværket, samarbejdet og vidensgrundlaget for de allerede eksisterende fødevarefællesskaber – og dermed øge afsætningen af lokale, økologiske fødevarer.

Projektet vil bestå af tre aktiviteter og fokusområder:

 1. Kortlægning og indsamling af data ved at danne overblik over eksisterende viden og erfaringer på feltet.
 2. Analyse og udvikling af viden og indbyrdes relationer. Formålet er at skabe netværk på tværs af fødevarefællesskaberne og udvikle viden og relationer gennem aktiviteter som seminarer og kursusforløb. Herunder samarbejde med det sideløbende projekt FoodNet.
 3. Etablering og formidling af startpakken ved bl.a. at afholde kursusdage, formidling af ØkoStartpakken og opbygning af hjemmeside.

Du kan læse hele projektansøgningen her.

De deltagende fødevarefællesskaber har nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen), som har haft ansvaret for at ansætte en projektleder til at lede og udføre projekt, og vi er nu klar til at sætte projektet i gang.

Styregruppens første opgave har været at ansætte den projektleder, der skal lede projektet sikkert i mål. Styregruppen opslog stillingen som en projektleder. Vi modtog 19 ansøgninger og efter at have haft fem ansøgere til samtale, valgte vi at ansætte Tine Christensen som projektleder.

tineTine Christensen er selvstændig konsulent og underviser, og har erfaring med arbejdet med frivillige hos Frivilligcenter Aarhus og konsulentvirksomheden Ingerfair. Som medstifter af Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab har Tine et unikt indblik i og kendskab til opstarten og udviklingen af økologiske fødevarefællesskaber. Hun har desuden masser af erfaring med undersøgelsesdesign og dataindsamling, analyser og skriftlig formidling, samt et solidt og fagligt fundament fra antropologi og religionssociologi.

Styregruppen har  underskrevet en aftalekontrakt med Tine og afholdt opstartsmøde for projektet i sidste uge. Tine går i gang med arbejdet efter påske, og vil som noget af det første danne sig et overblik over projektets udformning og tidsplan.

Tine vil gerne opfordre alle interesserede medlemmer af fødevarefællesskaberne i Danmark til at bidrage til projektet, da projektet forudsætter, at medlemmerne i fødevarefællesskaberne engagerer sig i projektet og bidrager med deres viden, erfaringer og indsigter. 

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Tine på startpakke@kbhff.dk.

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Tine vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på hjemmesiderne kbhff.dk, aoff.dk og her på døff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.

Vi glæder os til at tage hul på projekt ØkoStartpakke, og vi håber, at I vil tage godt imod projektet og Tine.

kh
styregruppen i Projekt ØkoStartpakke

Vil du være med til at udvikle fødevarefællesskabernes nye medlemsplatform?

*** NB: In English below ***

16 fødevarefællesskaber fra hele Danmark er gået sammen om at opstarte Projekt FoodNet – et nyt open source software-projekt, der har til formål at bygge en teknologisk platform for fødevarefællesskaber og andre medlemsdrevne organisationer. Og vi vil gerne have dig med!

Vi har fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, og har indgået et samarbejde med udviklingshuset Socialsquare, der har stor erfaring med open source-udvikling og samarbejde. Socialsquare vil lede udviklingen igennem en agil proces med en række SCRUM-sprints henover forår og sommer 2015. Læs mere om baggrunden for projektet her.

Vores mål er at skabe rammerne for et sjovt, lærerigt og effektivt open source projekt. Udviklingen vil tage afsæt i erfaringerne fra det eksisterende medlemssystem, som Københavns Fødevarefællesskab har brugt siden 2012. Og der er allerede en gruppe frivillige udviklere fra KBHFF, der indgår i projektet. Men vi vil meget gerne have flere med.

Vi håber, at der vil være mange af jer, der kunne være interesserede i at deltage i projektet som frivillige udviklere. For os er “udviklere” et meget bredt begreb – det betyder ikke nødvendigvis at man koder på produktet – det kan lige så vel være at man bidrager med konceptualisering og udformning af de user-stories der former produktet.

Projektet starter op med en workshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14 – og vi håber, at du har lyst til at være med!

Læs hele invitationen og tilmeld dig her!

foodnet

16 Danish food coops are collaborating to launch Project FoodNet – a new open source project to build a technological platform for food coops and other member-run coops. And we want you to join us! 🙂

We have received a grant from the Danish Foundation of Organic Agriculture, and we are collaborating with Socialsquare, a company with a long and proven track record working with open source software development. Socialsquare will lead the development through an agile process with a series of SCRUM sprints through the spring and summer of 2015.

Our goal is to create a fun, interesting and effective open source project for all involved. Development will be based on the experiences gathered from Copenhagen Food Coop’s (KBHFF) existing membership platform, which has been in use since 2012. And there is already a group of interested developers from KBHFF involved. But we want to get more good people involved.

And we hope that a lot of you will be interested in participating in the project as volunteer developers. To us, “developers” is a very wide term. It doesn’t necessarily mean programming the product. It might just as well be contributing by conceptualising and writing the user stories that shape the product, or by helping to write the documentation.

We start up the project with a workshop for all interested developers on Saturday the 11th of April at 14.00. And we hope you’ll join in!

Read the full invitation and sign up for the workshop here!

Københavns Fødevarefællesskab søger projektleder til projekt ØkoStartpakke

Københavns Fødevarefællesskab har i samarbejde med 7 andre fødevarefællesskaber over hele landet fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejde en opstartspakke for nye fødevarefællesskaber. Vi søger derfor en projektleder til at styre projekt ØkoStartpakke sikkert i mål.

Stillingen er en deltidsstilling på 15 timer om ugen. Stillingen løber fra den 01.04.2015 til den 30.11.2015.

Vores nye projektleder

 • Du har interesse for bæredygtighed og økologi, og brænder for lokale fællesskaber.
 • Du har god erfaring og forståelse for et fødevarefællesskabs daglige drift og udvikling. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du selv er eller har været medlem af et fødevarefællesskab.
 • Du har relevant uddannelse og praktisk erfaring med projektledelse, og du skal have erfaring/lyst til at arbejde med græsrodsorganisationers organisering, demokrati og frivillighed.
 • Du skal kunne styre projektet sikkert gennem alle processer og sikre fremdrift, kvalitet og sammenhæng mellem mål og ressourcer.
 • Du skal have erfaring med udarbejdelse af skriftlig formidling og afrapportering.
 • Du skal navigere sikkert i Excel, Word, mail, i CMS-systemer og på sociale medier.

Personlige kompetencer
Du skal arbejde meget selvstændigt, struktureret og målrettet og trives med stor frihed og stort ansvar. Du skal evne at kommunikere med mange forskellige interessenter og på mange platforme. Du skal kunne arbejde professionelt sammen med engagerede frivillige. Du skal kunne bevare overblikket over projektet og holde mange bolde i luften.

Jobbets indhold

 • Du bliver projektleder af foreningens projekt ØkoStartpakke.
 • Du får ansvar for projektets økonomi i samarbejde med projektets styregruppe.
 • Du får ansvar for overholdelse af projektets milepæle, målsætninger og tidsplan, samt afrapportering til projektets styregruppe.
 • Du får ansvar for projektets kommunikation internt og eksternt.

Projektet indebærer bl.a.:

 • Udarbejdelse af undersøgelsesdesign og indsamling af relevante erfaringer og viden om opstart og drift af fødevarefællesskaber.
 • Indsamling og organisering af arbejdsdokumenter fra danske fødevarefællesskaber, samt kortlægning af økologiske producenter.
 • Koordinering af frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber, der kan bidrage til udviklingen af startpakken.
 • Organisering og afvikling af seminar for interesserede fødevarefællesskaber og økologiske avlere med fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse.
 • Kontakt og samarbejde med relevante eksperter med viden om bl.a. jura og hygiejne.
 • Udvikling af kursusforløb for ansvarspersoner i de enkelte fødevarefællesskaber.
 • Udarbejdelse af indhold til hjemmesiden økostartpakke.dk
 • Koordinering og samarbejde med det andet udviklingsprojekt FoodNet, som vi har fået midler til fra Fonden for Økologisk Landbrug.
 • Udbredelse af kendskabet til startpakken gennem samarbejdspartnere, mv.
 • Afholdelse af tre kursusdage for fødevarefællesskaber på hhv. Jylland, Fyn og Sjælland.

Om Projektet
Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem de 8 fødevarefællesskaber, der deltager i projektet. Udover Københavns Fødevarefællesskab, der står som formel projektejer, er de syv øvrige deltagende fødevarefællesskaber: Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab, Aalborg Fødevarefællesskab, Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab, Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab, Viborg FødeVareForening, Næstved Økologiske Fødevarefællesskab og Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab.

Om Københavns Fødevarefællesskab
Københavns Fødevarefællesskab er en økologisk indkøbsforening. Foreningen har eksisteret siden 2008, og vi er ca. 2.400 medlemmer, der ulønnet og i fællesskab driver indkøb, distribution og salg af ca. 5 tons økologisk frugt og grønt hver uge til familier over hele København. Vi er en demokratisk forening med en frivillig bestyrelse.

Læs mere om Københavns Fødevarefællesskab på kbhff.dk

Vilkår for ansættelse

 • Du arbejder fra hjemmearbejdsplads. Hvis du er bosat i København, kan vi tilbyde kontorplads hos KPH i Kongens Enghave.
 • Du indgår i et samarbejdsprojekt mellem en række græsrodsorganisationer på godt og ondt: stor frihed – mange meninger!
 • Ansættelsen er en projektansættelse på en freelance-kontrakt, som løber fra den 01.04.2015 til den 30.11.2015.

Ved personlig henvendelse kan du spørge ind til detaljer ved jobbet. Ring eller skriv til Marie Hertz på mariehertz@hotmail.com, telefon 40515376.

Send ansøgning som PDF inkl. alle bilag til info@kbhff.dk senest onsdag den 25/2/2015 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 10, 2015.

FØL-fonden støtter fødevarefællesskaberne!

I Københavns Fødevarefællesskab har vi netop modtaget tilbagemeldinger fra Fonden for Økologisk Landbrug på de to projektansøgninger, som vi indsendte til fonden i oktober.

Og fonden har givet tilsagn om, at de støtter begge projekter med hele det ansøgte beløb!

Det drejer sig om:

 • 228.000 til projektet “ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber”
 • 297.000 til projektet “FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber”

I kan læse projektansøgningerne til de to projekter her.

Disse tilsagn betyder, at vi skal til at finde arbejdstøjet frem og få det bedste ud af disse penge og den tillid, som fonden viser os.

Eftersom begge projekter er udformet som samarbejdsprojekter mellem mange af de danske fødevarefællesskaber, er første skridt at etablere to styregrupper, der har ansvaret for udformningen og udførelsen af de to projekter, herunder også kontakt til eksterne konsulenter, samtaler og ansættelse af projektmedarbejdere mm. Der kan forventes en vis rejse- og mødeaktivitet i den forbindelse.

Vi sender en mere formel mail ud til alle de fødevarefællesskaber, der har meldt sig som medafsendere og samarbejdspartnere på de to projekter snarest.

Men I må allerede nu gerne begynde at overveje om I vil indstille en repræsentant fra jeres fødevarefællesskab til de to styregrupper, og hvordan I kan forestille jer at deltage i de to projekter. 🙂

kh
Andreas Lloyd
pva. Københavns Fødevarefællesskab

“Bortfald” på vores ansøgning til Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje

Tilbage i august sendte Københavns Fødevarefællesskab en ansøgning til Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje på vegne af 16 fødevarefællesskaber over hele landet om midler til udvikling af et open source medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber.

Der er nu kommet svar fra Miljøstyrelsen. Vi har ikke fået et egentligt afslag, men det, som de kalder “bortfald”, hvilket betyder, at ansøgningen ikke er blevet “realitetsbehandlet”, da den ikke opfyldte de formelle krav. De har vurderet, at projektet i overvejende grad hører under puljen “Grønne Ildsjæle for Lokal Afsætning 2015”, som administreres af Fonden for Økologisk Landbrug. Og derfor har vi ikke kunnet komme i betragtning til Ildsjæle-puljen.

Nu har vi heldigvis også indsendt en ansøgning på medlemssystemet til Fonden for Økologisk Landbrug inden deres ansøgningsfrist d. 20/10, og med bortfaldet fra Miljøstyrelsens Ildsjælepulje burde denne ansøgning have lidt ekstra vægt.

Vi kan forvente svar fra fonden i starten af december.

To ansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug

For et par uger siden indsendte Københavns Fødevarefællesskab to ansøgninger til Fødevareministeriets særlige pulje “for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, som Fonden for Økologisk Landbrug bestyrer.

Begge ansøgninger er omfattende samarbejdsprojekter mellem en række forskellige danske fødevarefællesskaber:

1) FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 16 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra 10 forskellige økologiske producenter.

2) ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 8 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra yderligere 4 fødevarefællesskaber (omend Assens-Tommerup først meldte tilbage efter vi havde afsendt ansøgningen, og derfor ikke fremgår af listen), samt 10 forskellige økologiske producenter.

De endelige udgaver af begge ansøgninger kan læses på de to links herover.

Fonden melder, at vi kan forvente tilbagemelding på de to ansøgninger i starten af december 2014. Vi melder tilbage her på siden og på vores Facebook-gruppe, så snart vi får svar.

Andreas
pva. Københavns Fødevarefællesskab

Et open source medlemssystem for alle fødevarefællesskaber

På vegne af 16 fødevarefællesskaber over hele landet har Københavns Fødevarefællesskab indsendt en ansøgning til Miljøministeriets Grønne Ildsjæle-pulje.

Formålet med ansøgningen er at få midler til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel. Formålet med projektet er i ansøgningen beskrevet som følger:

Københavns Fødevarefællesskab (KbhFF) ønsker at udvikle et open source medlemssystem, der på sigt kan bruges af alle økologiske fødevarefællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter.

Et sådant medlemssystem vil:
1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale grønne omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker. mm.

Baggrunden for ansøgningen er det økologiske årsmøde på Samsø i april, hvor repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet mødtes.

En af de udfordringer, som gik igen på tværs af alle fødevarefællesskaberne er, at vi bruger mange kræfter på administration – ikke kun i forbindelse med bestilling, betaling og udlevering af ugentlige poser, men også i forbindelse oprettelse og registrering af medlemmernes vagter i den daglige drift.

Hvert fødevarefællesskab har i dag udviklet deres egne arbejdsgange og medlemssystemer. Og langt de fleste benytter et uigennemsigtigt patchwork af excel-ark, Google Docs, wiki-sider, udprintede papir-ark med afkrydsning og indtastning af bestillinger og vagter i hånden.

I København har KBHFF udviklet et solidt medlemssystem til bestilling og betaling af de ugentlige poser, og selvom kildekoden til systemet er frit tilgængelig, så har det endnu været svært for andre fødevarefællesskaber at overtage, bruge og videreudvikle systemet. Desuden viste det sig på mødet, at ikke færre end tre andre fødevarefællesskaber (Roskilde Odense og Århus) også er i gang med at udvikle deres egne, forskellige og umiddelbart inkompatible medlemssystemer.

Kort sagt er hvert fødevarefællesskab i gang med at opfinde sin egen dybe tallerken – som ikke let kan bruges eller tilpasses af de andre. Samtidigt med, at der er mange andre fødevarefællesskaber, som hver uge skal bruge mange kræfter på administration fordi de mangler et ordentligt system til håndtering af vagter og bestillinger.

På mødet på Samsø var det tydeligt, at der er masser af interesse og mod på samarbejde mellem de forskellige fødevarefællesskaber rundt om i landet, og derfor har vi været to – Nina Sandal fra Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab og Andreas Lloyd fra Københavns Fødevarefællesskab – der efterfølgende har arbejdet på at skrive en ansøgning til Grønne Ildsjæle-puljen.

Målet med at udvikle et fælles medlemssystem, der både kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne hver især har, men som også er open source. Open source betyder, at systemet er designet til løbende at blive tilpasset og forbedret, efterhånden som hvert fødevarefællesskabs behov udvikler og ændrer sig med tiden. Her er en kort video, der forklarer grundprincipperne bag open source:

Det gode ved et velfungerende open source-projekt er netop, at det kan tilpasses og videreudvikles i nye retninger, og dermed vil systemet ikke blot kunne bruges af danske fødevarefællesskaber, men potentielt også af andre grønne omstillingsprojekter i både Danmark og resten af verden!

Ansøgningen er nu sendt ind til Miljøministeriet, og du kan læse den i sin helhed (minus tilbuddet fra eksterne konsulenter) her.

DØFF samlet på Samsø!

Lørdag d. 5. april samledes repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet på Samsø. Anledningen var det Økologiske Årsmøde, som 6 forskellige økologiske foreninger var gået sammen om at arrangere, og som vi fødevarefællesskaber brugte som påskud for at samles og dele erfaringer:

Aldrig før har så mange fødevarefællesskaber været samlet i samme lokale. Aalborg, Aarhus, Viborg, Odense, Svendborg, Hillerød, Køge, København og Lejre var alle repræsenteret:

doeff2014

Set med fødevarefællesskabs-briller var der især to møder på årsmødet, der havde interesse:

Lørdag formiddag stod Mette Hansen fra KBHFF for et værksted om hvordan man kan starte et fødevarefællesskab, der hvor man selv bor. Det blev en livlig diskussion med mange gode pointer. Og interesserede fra Sønderborg, Ribe, Aabenraa og Silkeborg deltog og fik gode råd og kontakter til, hvordan de også kan starte fødevarefællesskaber op i deres byer og lokalområder.

Lørdag eftermiddag samledes fødevarefællesskaberne til et netværksmøde, hvor der var lejlighed til både at snakke fælles visioner, udveksle erfaringer om, hvordan man kan styrke det sociale fællesskab og samvær i sit lokale fødevarefællesskab, og om, hvordan vi fødevarefællesskaber bedst kan bruge og styrke hinanden fremadrettet.

Det udmøntede sig i tre ret konkrete initiativer, som vi vil arbejde videre med i de kommende måneder:

1. Udvikling af en startpakke for nye fødevarefællesskaber på døff.dk
Denne startpakke skal fjerne barrierer og bekymringer og gøre det så let som muligt for interesserede ildsjæle at gå i gang med at starte et fødevarefællesskab lokalt hvor de bor. Startpakken skal blandt andet rumme en opstartsmanual, forslag til vedtægter, vejledninger til at håndtere forskellige myndigheder, nyttige excel-ark til bestillinger, indkøb, organisering af vagter og økonomi, flyers og grafik, og overblik over lokale økologiske avlere.
Tovholder er i første omgang Andreas Lloyd fra KBHFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

2. Udvikling af et IT-system, som kan bruges af alle fødevarefællesskaber
På mødet blev det klart, at fødevarefællesskaberne i både København, Aalborg, Odense og Århus er i gang med at udvikle hver deres medlemssystem, der kan håndtere online bestillinger, vagtplaner mm. Der er masser af potentiale for at arbejde sammen og udvikle et fælles open source system, der kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne har hver især. I første omgang arbejder vi på at samle programmørerne i de forskellige fødevarefællesskaber i en Facebook-gruppe og afklare mulighederne for et konkret samarbejde.
Tovholder er i første omgang Nina Sandal Holm fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

3. Fælles sommerlejr og workcamp for alle fødevarefællesskaberne
Det var fantastisk at mødes på tværs af alle fødevarefællesskaberne og opdage, hvor meget vi har til fælles, og hvor meget vi kan lære af hinanden. Og vi kan ikke længere forlade os på at andre holder arrangementer vi kan koble os på. Nu må vi selv til at tage initiativet til at mødes! Fødevarefællesskaberne på Fyn er allerede i gang med at arrangere en sommerlejr, og vi kigger på muligheden for at udvide den, så endnu flere fødevarefællesskaber kan være med. Og så vil vi gerne stable en endnu større workcamp på benene i efteråret – eller til næste år.
Tovholder er i første omgang Anna Kirstine Andersen fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

Vi ved at undersøge mulighederne for at søge midler til at sætte hver af de tre initiativer i gang. Vi har bl.a. kig på midler fra Fonden for Økologisk Landbrug’s “pulje for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, der har ansøgningsfrist onsdag den 20. august 2014 kl. 12 til gennemførelse af projekter i 2015. Og vi kigger på mulighederne for samarbejde med Praktisk Økologi, Økologisk Landsforening og andre oplagte samarbejdspartnere.

Den videre dialog og samarbejde fortsætter i vores fælles facebook-gruppe.

Fødevarefællesskaberne på økologisk årsmøde på Samsø 4.-6. april 2014

I weekenden d. 4.-6. april er fem forskellige forskellige økologiske græsrodsorganisationer – Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark og Landsforeningen Praktisk Økologi – gået sammen om at afholde et fælles årsmøde på Samsø.

Målet for mødet er at skabe anledning til, at foreningernes medlemmer kan møde hinanden på kryds og tværs og finde nye anledninger til samarbejde om at få økologisk og bæredygtig viden ud i alle dele af det danske samfund.

Og når der nu alligevel er en anledning til at mødes, så er det er oplagt, at folk, der er aktive i de danske fødevarefællesskaber (eller som går og overvejer at starte et fødevarefællesskab dér, hvor de bor) også samles på Samsø og benytter lejligheden til at at udveksle erfaringer og lære hinanden bedre at kende. Jeg har talt med Trine Krebs fra Praktisk Økologi, som er med til at arrangere årsmødet, og hun siger, at jo flere, der kommer med fra fødevarefællesskaberne, jo bedre. Der er masser plads til os, og vi kan sagtens komme med på programmet, hvis vi har mod på det.

I programmet er der et værksted lørdag formiddag, hvor Mette Hansen, der er tidligere formand i Københavns Fødevarefællesskab, fortæller om, hvordan man starter et fødevarefællesskab, og starter en snak om, hvordan fødevarefællesskaberne kan udvikle sig i de kommende år.

Lørdag eftermiddag afsat til generalforsamlinger i alle fem foreninger, og dér er der altså en ledig stund til, at deltagere fra fødevarefællesskaberne kan stikke hovederne sammen til en længere snak om, hvordan vi kan arbejde sammen og dele erfaringer fremover.

Så uanset om I kun kan komme om lørdagen, eller om I har mod på at deltage hele weekenden, så er I mere end velkomne! Det bliver en fest. 🙂

Praktisk:
I kan læse hele invitationen til årsmødet her.

I kan tilmelde jer årsmødet via dette link (inklusiv mad, overnatning og transport).

Vi koordinerer og snakker videre om, hvordan fødevarefællesskaberne kan arbejde sammen – både før, under og efter årsmødet – i vores Facebook-gruppe.

I må også meget gerne give en melding tilbage i Facebook-gruppen, hvis I regner med at deltage, så vi kan få en føling med, hvor mange der kommer.

bedste hilsener,
Andreas
Københavns Fødevarefællesskab