Kategoriarkiv: Uncategorized

To ansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug

For et par uger siden indsendte Københavns Fødevarefællesskab to ansøgninger til Fødevareministeriets særlige pulje “for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, som Fonden for Økologisk Landbrug bestyrer.

Begge ansøgninger er omfattende samarbejdsprojekter mellem en række forskellige danske fødevarefællesskaber:

1) FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 16 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra 10 forskellige økologiske producenter.

2) ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 8 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra yderligere 4 fødevarefællesskaber (omend Assens-Tommerup først meldte tilbage efter vi havde afsendt ansøgningen, og derfor ikke fremgår af listen), samt 10 forskellige økologiske producenter.

De endelige udgaver af begge ansøgninger kan læses på de to links herover.

Fonden melder, at vi kan forvente tilbagemelding på de to ansøgninger i starten af december 2014. Vi melder tilbage her på siden og på vores Facebook-gruppe, så snart vi får svar.

Andreas
pva. Københavns Fødevarefællesskab

Et open source medlemssystem for alle fødevarefællesskaber

På vegne af 16 fødevarefællesskaber over hele landet har Københavns Fødevarefællesskab indsendt en ansøgning til Miljøministeriets Grønne Ildsjæle-pulje.

Formålet med ansøgningen er at få midler til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel. Formålet med projektet er i ansøgningen beskrevet som følger:

Københavns Fødevarefællesskab (KbhFF) ønsker at udvikle et open source medlemssystem, der på sigt kan bruges af alle økologiske fødevarefællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter.

Et sådant medlemssystem vil:
1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale grønne omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker. mm.

Baggrunden for ansøgningen er det økologiske årsmøde på Samsø i april, hvor repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet mødtes.

En af de udfordringer, som gik igen på tværs af alle fødevarefællesskaberne er, at vi bruger mange kræfter på administration – ikke kun i forbindelse med bestilling, betaling og udlevering af ugentlige poser, men også i forbindelse oprettelse og registrering af medlemmernes vagter i den daglige drift.

Hvert fødevarefællesskab har i dag udviklet deres egne arbejdsgange og medlemssystemer. Og langt de fleste benytter et uigennemsigtigt patchwork af excel-ark, Google Docs, wiki-sider, udprintede papir-ark med afkrydsning og indtastning af bestillinger og vagter i hånden.

I København har KBHFF udviklet et solidt medlemssystem til bestilling og betaling af de ugentlige poser, og selvom kildekoden til systemet er frit tilgængelig, så har det endnu været svært for andre fødevarefællesskaber at overtage, bruge og videreudvikle systemet. Desuden viste det sig på mødet, at ikke færre end tre andre fødevarefællesskaber (Roskilde Odense og Århus) også er i gang med at udvikle deres egne, forskellige og umiddelbart inkompatible medlemssystemer.

Kort sagt er hvert fødevarefællesskab i gang med at opfinde sin egen dybe tallerken – som ikke let kan bruges eller tilpasses af de andre. Samtidigt med, at der er mange andre fødevarefællesskaber, som hver uge skal bruge mange kræfter på administration fordi de mangler et ordentligt system til håndtering af vagter og bestillinger.

På mødet på Samsø var det tydeligt, at der er masser af interesse og mod på samarbejde mellem de forskellige fødevarefællesskaber rundt om i landet, og derfor har vi været to – Nina Sandal fra Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab og Andreas Lloyd fra Københavns Fødevarefællesskab – der efterfølgende har arbejdet på at skrive en ansøgning til Grønne Ildsjæle-puljen.

Målet med at udvikle et fælles medlemssystem, der både kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne hver især har, men som også er open source. Open source betyder, at systemet er designet til løbende at blive tilpasset og forbedret, efterhånden som hvert fødevarefællesskabs behov udvikler og ændrer sig med tiden. Her er en kort video, der forklarer grundprincipperne bag open source:

Det gode ved et velfungerende open source-projekt er netop, at det kan tilpasses og videreudvikles i nye retninger, og dermed vil systemet ikke blot kunne bruges af danske fødevarefællesskaber, men potentielt også af andre grønne omstillingsprojekter i både Danmark og resten af verden!

Ansøgningen er nu sendt ind til Miljøministeriet, og du kan læse den i sin helhed (minus tilbuddet fra eksterne konsulenter) her.

DØFF samlet på Samsø!

Lørdag d. 5. april samledes repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet på Samsø. Anledningen var det Økologiske Årsmøde, som 6 forskellige økologiske foreninger var gået sammen om at arrangere, og som vi fødevarefællesskaber brugte som påskud for at samles og dele erfaringer:

Aldrig før har så mange fødevarefællesskaber været samlet i samme lokale. Aalborg, Aarhus, Viborg, Odense, Svendborg, Hillerød, Køge, København og Lejre var alle repræsenteret:

doeff2014

Set med fødevarefællesskabs-briller var der især to møder på årsmødet, der havde interesse:

Lørdag formiddag stod Mette Hansen fra KBHFF for et værksted om hvordan man kan starte et fødevarefællesskab, der hvor man selv bor. Det blev en livlig diskussion med mange gode pointer. Og interesserede fra Sønderborg, Ribe, Aabenraa og Silkeborg deltog og fik gode råd og kontakter til, hvordan de også kan starte fødevarefællesskaber op i deres byer og lokalområder.

Lørdag eftermiddag samledes fødevarefællesskaberne til et netværksmøde, hvor der var lejlighed til både at snakke fælles visioner, udveksle erfaringer om, hvordan man kan styrke det sociale fællesskab og samvær i sit lokale fødevarefællesskab, og om, hvordan vi fødevarefællesskaber bedst kan bruge og styrke hinanden fremadrettet.

Det udmøntede sig i tre ret konkrete initiativer, som vi vil arbejde videre med i de kommende måneder:

1. Udvikling af en startpakke for nye fødevarefællesskaber på døff.dk
Denne startpakke skal fjerne barrierer og bekymringer og gøre det så let som muligt for interesserede ildsjæle at gå i gang med at starte et fødevarefællesskab lokalt hvor de bor. Startpakken skal blandt andet rumme en opstartsmanual, forslag til vedtægter, vejledninger til at håndtere forskellige myndigheder, nyttige excel-ark til bestillinger, indkøb, organisering af vagter og økonomi, flyers og grafik, og overblik over lokale økologiske avlere.
Tovholder er i første omgang Andreas Lloyd fra KBHFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

2. Udvikling af et IT-system, som kan bruges af alle fødevarefællesskaber
På mødet blev det klart, at fødevarefællesskaberne i både København, Aalborg, Odense og Århus er i gang med at udvikle hver deres medlemssystem, der kan håndtere online bestillinger, vagtplaner mm. Der er masser af potentiale for at arbejde sammen og udvikle et fælles open source system, der kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne har hver især. I første omgang arbejder vi på at samle programmørerne i de forskellige fødevarefællesskaber i en Facebook-gruppe og afklare mulighederne for et konkret samarbejde.
Tovholder er i første omgang Nina Sandal Holm fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

3. Fælles sommerlejr og workcamp for alle fødevarefællesskaberne
Det var fantastisk at mødes på tværs af alle fødevarefællesskaberne og opdage, hvor meget vi har til fælles, og hvor meget vi kan lære af hinanden. Og vi kan ikke længere forlade os på at andre holder arrangementer vi kan koble os på. Nu må vi selv til at tage initiativet til at mødes! Fødevarefællesskaberne på Fyn er allerede i gang med at arrangere en sommerlejr, og vi kigger på muligheden for at udvide den, så endnu flere fødevarefællesskaber kan være med. Og så vil vi gerne stable en endnu større workcamp på benene i efteråret – eller til næste år.
Tovholder er i første omgang Anna Kirstine Andersen fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

Vi ved at undersøge mulighederne for at søge midler til at sætte hver af de tre initiativer i gang. Vi har bl.a. kig på midler fra Fonden for Økologisk Landbrug’s “pulje for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, der har ansøgningsfrist onsdag den 20. august 2014 kl. 12 til gennemførelse af projekter i 2015. Og vi kigger på mulighederne for samarbejde med Praktisk Økologi, Økologisk Landsforening og andre oplagte samarbejdspartnere.

Den videre dialog og samarbejde fortsætter i vores fælles facebook-gruppe.

Fødevarefællesskaberne på økologisk årsmøde på Samsø 4.-6. april 2014

I weekenden d. 4.-6. april er fem forskellige forskellige økologiske græsrodsorganisationer – Landsforeningen Økologisk Byggeri, Landsforeningen for Økosamfund, Permakultur Danmark, Omstilling Danmark og Landsforeningen Praktisk Økologi – gået sammen om at afholde et fælles årsmøde på Samsø.

Målet for mødet er at skabe anledning til, at foreningernes medlemmer kan møde hinanden på kryds og tværs og finde nye anledninger til samarbejde om at få økologisk og bæredygtig viden ud i alle dele af det danske samfund.

Og når der nu alligevel er en anledning til at mødes, så er det er oplagt, at folk, der er aktive i de danske fødevarefællesskaber (eller som går og overvejer at starte et fødevarefællesskab dér, hvor de bor) også samles på Samsø og benytter lejligheden til at at udveksle erfaringer og lære hinanden bedre at kende. Jeg har talt med Trine Krebs fra Praktisk Økologi, som er med til at arrangere årsmødet, og hun siger, at jo flere, der kommer med fra fødevarefællesskaberne, jo bedre. Der er masser plads til os, og vi kan sagtens komme med på programmet, hvis vi har mod på det.

I programmet er der et værksted lørdag formiddag, hvor Mette Hansen, der er tidligere formand i Københavns Fødevarefællesskab, fortæller om, hvordan man starter et fødevarefællesskab, og starter en snak om, hvordan fødevarefællesskaberne kan udvikle sig i de kommende år.

Lørdag eftermiddag afsat til generalforsamlinger i alle fem foreninger, og dér er der altså en ledig stund til, at deltagere fra fødevarefællesskaberne kan stikke hovederne sammen til en længere snak om, hvordan vi kan arbejde sammen og dele erfaringer fremover.

Så uanset om I kun kan komme om lørdagen, eller om I har mod på at deltage hele weekenden, så er I mere end velkomne! Det bliver en fest. 🙂

Praktisk:
I kan læse hele invitationen til årsmødet her.

I kan tilmelde jer årsmødet via dette link (inklusiv mad, overnatning og transport).

Vi koordinerer og snakker videre om, hvordan fødevarefællesskaberne kan arbejde sammen – både før, under og efter årsmødet – i vores Facebook-gruppe.

I må også meget gerne give en melding tilbage i Facebook-gruppen, hvis I regner med at deltage, så vi kan få en føling med, hvor mange der kommer.

bedste hilsener,
Andreas
Københavns Fødevarefællesskab

Seminar om Fremtidens Fødevarefællesskaber

Mandag d. 2. december afholdt Københavns Fødevarefællesskab et seminar om Fremtidens Fødevarefællesskaber i samarbejde med Aalborg Universitets forskningsgruppe Foodscapes, Innovation and Netværk. Der var ca. 50. deltagere, herunder repræsentanter fra 7 danske fødevarefællesskaber, en række økologiske avlere, interesseorganisationer samt øvrigt interesserede.

Du kan læse mere om hvad der blev snakket om på dagen, og hvad resultaterne blev på seminarets wiki-side.

Fødevarefællesskaberne og Vores Omstilling

I september lancerer DR og dagbladet Information kampagnen Vores Omstilling, der sætter fokus på lokale og konkrete omstillingsinitiativer i Danmark.

I den forbindelse inviterede Københavns Fødevarefællesskab alle danske fødevarefællesskaber til et møde for at snakke om, hvordan vi i fællesskab kan bruge denne anledning at profilere og sprede budskabet om de danske fødevarefællesskaber, men også til at samle og dele erfaringer på tværs af fødevarefællesskaberne.

Læs referatet fra mødet her.