Kategoriarkiv: Eggplant

Status på Eggplant – fødevarefællesskabernes nye medlemssystem

I 2015 fik 16 danske fødevarefællesskaber en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug til at udvikle et nyt open source medlemssystem for de danske fødevarefællesskaber. Siden foråret 2015 har vi samarbejdet med IT-konsulenthuset Socialsquare og en række frivillige softwareudviklere om at udvikle systemet Eggplant – et medlemssystem, der er nemt at bruge tilpasse og videreudvikle – ikke kun for danske fødevarefællesskaber, men for fødevarefællesskaber over hele verden.

 

Status: Hvor langt er vi med Eggplant?

Som det desværre ofte sker med IT-projekter, har det vist sig at være mere komplekst og tage længere tid, end vi havde forventet. Det skyldes især, at samarbejdet mellem de betalte udviklere og de frivillige udviklere har været langsommere og mere kompliceret, end vi først havde håbet eller regnet med. I kan få et overblik over systemets nuværende funktionalitet og afprøve det på vores test-server her.

Selvom vi er meget langt med systemet, er vi desværre ikke nået helt i mål. Og vi er nu i den situation, at bevillingen fra Fonden for Økologisk Landbrug er brugt, og samarbejdet med Socialsquare nu er afsluttet.

Al udvikling af systemet herfra skal ske på fødevarefællesskabernes initiativ. Der er en aktiv gruppe af frivillige udviklere, der bidrager til projektet. Og de estimerer, at der er minimum 100 timers arbejde tilbage for at have et funktionelt system. Fordi de er frivillige, kan vi på ingen måde forvente, at de kan forpligte sig på at lægge disse timer i de kommende måneder.

Næste skridt

Vi er meget tæt på at have et brugbart system, men vi når kun i mål med Eggplant, hvis vi arbejder sammen som fødevarefællesskaber om at færdiggøre projektet.

Eftersom der ikke længere er ansatte kræfter, der står for koordineringen af arbejdet omkring Eggplant er vi meget afhængige af, at de enkelte fødevarefællesskaber byder ind og støtter op om dette fælles projekt, der netop vil komme alle – både eksisterende og kommende – fødevarefællesskaber til gavn.

Derfor har styregruppen lavet følgende plan for at nå i mål:

1. Fødevarefællesskaberne ansætter en engageret udvikler, der med en målrettet indsats kunne færdiggøre en version 1.0 af systemet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis fødevarefællesskaberne går sammen om at  stille med de 20.000 kr ex moms, der gør, at vi kan ansætte en udvikler til at færdiggøre systemet. Læs mere i dette stillingsopslag.

2. Køge Økologiske Fødevarefællesskab bliver de første til at teste version 1.0 af systemet. En lang række fødevarefællesskaber har meldt sig som mulige testere, men valget faldt på Køge, da de er villige til at  har forpligte sig på at lægge en del frivilligtimer i arbejdet med systemet.

3. Alle fødevarefællesskaber byder ind med at engagere flere gode folk i projektet. Det gælder på flere niveauer:

  • Vi søger friske og engagerede kræfter i projektets styregruppe, da der har været en del frafald i løbet af projektperioden.
  • Vi søger frivillige software-udviklere med interesse for Python/Django til at bidrage til udviklingen.
  • Vi søger også designere, testere og folk, der vil være tovholdere på det praktiske, hjælpe med at lave mad, hygge og arrangere workshops i forbindelse med udviklingen. I kan læse mere på Eggplant.dk og slut jer til fællesskabet omkring systemet. 🙂

Alle tre er virkelig vigtige måder at kunne bruge sine frivillige timer i sit lokale fødevarefællesskab og være med til at fremme den grønne sag i Danmark. Vi håber meget, at I vil tage det op i jeres lokale fødevarefællesskaber og byde ind med de ressourcer og færdigheder, der skal til for at Eggplant kan blive alle fødevarefællesskabernes fælles platform. I skal være meget velkomne til at kontakte os på eggplant@kbhff.dk for at høre nærmere.

kh
Styregruppen for projekt Eggplant (tidligere Projekt FoodNet)