Alle indlæg af andreas

Status på Eggplant – fødevarefællesskabernes nye medlemssystem

I 2015 fik 16 danske fødevarefællesskaber en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug til at udvikle et nyt open source medlemssystem for de danske fødevarefællesskaber. Siden foråret 2015 har vi samarbejdet med IT-konsulenthuset Socialsquare og en række frivillige softwareudviklere om at udvikle systemet Eggplant – et medlemssystem, der er nemt at bruge tilpasse og videreudvikle – ikke kun for danske fødevarefællesskaber, men for fødevarefællesskaber over hele verden.

 

Status: Hvor langt er vi med Eggplant?

Som det desværre ofte sker med IT-projekter, har det vist sig at være mere komplekst og tage længere tid, end vi havde forventet. Det skyldes især, at samarbejdet mellem de betalte udviklere og de frivillige udviklere har været langsommere og mere kompliceret, end vi først havde håbet eller regnet med. I kan få et overblik over systemets nuværende funktionalitet og afprøve det på vores test-server her.

Selvom vi er meget langt med systemet, er vi desværre ikke nået helt i mål. Og vi er nu i den situation, at bevillingen fra Fonden for Økologisk Landbrug er brugt, og samarbejdet med Socialsquare nu er afsluttet.

Al udvikling af systemet herfra skal ske på fødevarefællesskabernes initiativ. Der er en aktiv gruppe af frivillige udviklere, der bidrager til projektet. Og de estimerer, at der er minimum 100 timers arbejde tilbage for at have et funktionelt system. Fordi de er frivillige, kan vi på ingen måde forvente, at de kan forpligte sig på at lægge disse timer i de kommende måneder.

Næste skridt

Vi er meget tæt på at have et brugbart system, men vi når kun i mål med Eggplant, hvis vi arbejder sammen som fødevarefællesskaber om at færdiggøre projektet.

Eftersom der ikke længere er ansatte kræfter, der står for koordineringen af arbejdet omkring Eggplant er vi meget afhængige af, at de enkelte fødevarefællesskaber byder ind og støtter op om dette fælles projekt, der netop vil komme alle – både eksisterende og kommende – fødevarefællesskaber til gavn.

Derfor har styregruppen lavet følgende plan for at nå i mål:

1. Fødevarefællesskaberne ansætter en engageret udvikler, der med en målrettet indsats kunne færdiggøre en version 1.0 af systemet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis fødevarefællesskaberne går sammen om at  stille med de 20.000 kr ex moms, der gør, at vi kan ansætte en udvikler til at færdiggøre systemet. Læs mere i dette stillingsopslag.

2. Køge Økologiske Fødevarefællesskab bliver de første til at teste version 1.0 af systemet. En lang række fødevarefællesskaber har meldt sig som mulige testere, men valget faldt på Køge, da de er villige til at  har forpligte sig på at lægge en del frivilligtimer i arbejdet med systemet.

3. Alle fødevarefællesskaber byder ind med at engagere flere gode folk i projektet. Det gælder på flere niveauer:

 • Vi søger friske og engagerede kræfter i projektets styregruppe, da der har været en del frafald i løbet af projektperioden.
 • Vi søger frivillige software-udviklere med interesse for Python/Django til at bidrage til udviklingen.
 • Vi søger også designere, testere og folk, der vil være tovholdere på det praktiske, hjælpe med at lave mad, hygge og arrangere workshops i forbindelse med udviklingen. I kan læse mere på Eggplant.dk og slut jer til fællesskabet omkring systemet. 🙂

Alle tre er virkelig vigtige måder at kunne bruge sine frivillige timer i sit lokale fødevarefællesskab og være med til at fremme den grønne sag i Danmark. Vi håber meget, at I vil tage det op i jeres lokale fødevarefællesskaber og byde ind med de ressourcer og færdigheder, der skal til for at Eggplant kan blive alle fødevarefællesskabernes fælles platform. I skal være meget velkomne til at kontakte os på eggplant@kbhff.dk for at høre nærmere.

kh
Styregruppen for projekt Eggplant (tidligere Projekt FoodNet)

Byd velkommen til Eggplant – fødevarefællesskabernes nye medlemssystem

Igennem det sidste halve år har udviklingen af et nyt open source medlemssystem for de danske fødevarefællesskaber været i gang under arbejdstitlen FoodNet. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem 16 danske fødevarefællesskaber og IT-konsulenthuset Socialsquare, der har stået for rådgivning og udviklingsproces.

Nu nærmer dette indledende udviklingsforløb og samarbejde med Socialsquare sin afslutning, og selvom medlemssystemet desværre endnu ikke helt er klar til brug, vil vi alligevel gerne benytte lejligheden til at introducere det for jer:

eggplant

Projektet har smidt arbejdstitlen FoodNet er sprunget ud som sit eget projekt ved navn Eggplant. Projektet har fået sin egen hjemmeside på Eggplant.dk – og udvikling og dokumentation foregår altsammen på engelsk for at gøre det så muligt for folk over hele verden at være med til at udvikle, tilpasse og bruge systemet som de har lyst. Visionen er, at Eggplant kan blive et “WordPress for medlemssystemer”: Let tilgængeligt at bruge, lidt at tilpasse og lidt at videreudvikle på.

I kan se en foreløbig “mock-up” af hvordan systemet kommer til at se ud her:


(klik på billedet for at se mere – siden er sat op som en klikbar prototype, så man kan se de forskellige sider, som systemet består af. De enkelte klikbare knapper er markeret med en lyserød ramme. Systemet er sat op på engelsk, fordi en del af de frivillige udviklere ikke taler dansk, men vi regner med at oversætte det hele inden det bliver testet.

Som sagt er systemet desværre endnu ikke helt klar til brug, men vi er nu ved at nå til et punkt, hvor vi har et grundsystem, som vi gerne vil afprøve i et lokalt fødevarefællesskab.

Derfor vil vi meget gerne invitere jer alle til at hjælpe og støtte op om projektet:

 • Hjælp os med at finde flere frivillige udviklere! Vi vil rigtigt gerne have flere frivillige udviklere involveret i projektet. Hvis I kender gode folk, der har erfaring med Python/Django (de teknologier som systemet er udviklet i), så henvis dem til eggplant.dk og opfordr dem til at tage fat på os.
 • Opfordr jeres medlemmer til at deltage i projektet! Vi vil gerne opfordre IT-kyndige medlemmer af de enkelte fødevarefællesskaber til at byde ind med deres viden og hjælpe med udviklingen af systemet. Det er en virkelig vigtig måde at kunne bruge sine frivillige timer i sit lokale fødevarefællesskab.
 • Hjælp os med at teste systemet! Vi vil meget gerne i kontakt med fødevarefællesskaber, der er interesserede i at teste systemet til at styre bestillinger og betalinger. Arbejdet består både i at afprøve systemet og hjælpe os med feedback, idéer og forbedringsforslag. Hvis jeres fødevarefællesskab kunne være interesserede, så tag fat i os på eggplant@kbhff.dk

Hvis I er interesserede i at høre mere, må I endelig tage fat i os på eggplant@kbhff.dk eller dukke op til vores næste Hack-aften onsdag d. 21. oktober kl. 17-21 på Tranevej 20, København NV. Hvis det er bøvlet for jer at komme til København kan man sagtens være med på Google Hangouts eller på vores Slack-kanal i stedet.

Projekt FoodNet er i gang!

I december sidste år fik 16 danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til projektet FoodNet.

Som tidligere beskrevet har projektet til formål at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel.

Et sådant medlemssystem vil:

 1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
 2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
 3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
 4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale medlemsdrevne projekter, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker med meget mere.

Målet med projektet er ikke alene at udvikle et medlemssystem, men også at opbygge et levende og engageret fællesskab af udviklere og programmører, der vil videreføre udviklingen af systemet efter afslutningen af projekt FoodNet.
Du kan læse hele projektansøgningen her.

Siden december har fødevarefællesskaberne nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen her), som har haft ansvaret for at ansætte en intern projektleder til at koordinere mellem fødevarefællesskaberne, samt at udvælge et softwareudviklingsfirma, der kan stå for selve udviklingsprocessen.

Styregruppen har valgt at ansætte Andreas Lloyd uden at slå stillingen op.

andreas-portraitAndreas Lloyd er selvstændig konsulent, og har flere års erfaring med brugerinddragelse og IT-projektledelse. Han har lavet feltarbejde blandt open source software-programmører og har en god forståelse for de kulturelle og tekniske udfordringer, der knytter sig til dette felt. Andreas har været med til at formulere ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug og har i kraft af sit engagement i Københavns Fødevarefællesskab en god viden og forståelse for de IT-mæssige udfordringer, som fødevarefællesskaberne står med.

Derudover har styregruppen valgt at indgå kontrakt med udviklingsfirmaet Socialsquare, der kommer til at stå for selve udviklingen af medlemssystemet.

Socialsquare er et udviklings- og konsulenthus, der har specialiseret sig i åbne, agile udviklingsmetoder samt brugerinddragelse, open source, community skabelse og digital kompetence- og organisationsudvikling.

Pt. er projektet i gang med at etablere sig selv som open source projekt. Dette sker ved en opstartsworkshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14. Du kan tilmelde dig her.

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Andreas på foodnet@kbhff.dk

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Andreas vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på her på døff.dk, samt på kbhff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.
Vi glæder os til at tage hul på projektet!

bedste hilsener,
Styregruppen i projekt FoodNet

Projekt ØkoStartpakke er klar til start!

I december sidste år fik otte danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til Projekt ØkoStartpakke.

Som tidligere beskrevet er projektets hovedformål at udvikle en startpakke, der vil samle viden og erfaringer, der kan understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark, samt styrke netværket, samarbejdet og vidensgrundlaget for de allerede eksisterende fødevarefællesskaber – og dermed øge afsætningen af lokale, økologiske fødevarer.

Projektet vil bestå af tre aktiviteter og fokusområder:

 1. Kortlægning og indsamling af data ved at danne overblik over eksisterende viden og erfaringer på feltet.
 2. Analyse og udvikling af viden og indbyrdes relationer. Formålet er at skabe netværk på tværs af fødevarefællesskaberne og udvikle viden og relationer gennem aktiviteter som seminarer og kursusforløb. Herunder samarbejde med det sideløbende projekt FoodNet.
 3. Etablering og formidling af startpakken ved bl.a. at afholde kursusdage, formidling af ØkoStartpakken og opbygning af hjemmeside.

Du kan læse hele projektansøgningen her.

De deltagende fødevarefællesskaber har nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen), som har haft ansvaret for at ansætte en projektleder til at lede og udføre projekt, og vi er nu klar til at sætte projektet i gang.

Styregruppens første opgave har været at ansætte den projektleder, der skal lede projektet sikkert i mål. Styregruppen opslog stillingen som en projektleder. Vi modtog 19 ansøgninger og efter at have haft fem ansøgere til samtale, valgte vi at ansætte Tine Christensen som projektleder.

tineTine Christensen er selvstændig konsulent og underviser, og har erfaring med arbejdet med frivillige hos Frivilligcenter Aarhus og konsulentvirksomheden Ingerfair. Som medstifter af Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab har Tine et unikt indblik i og kendskab til opstarten og udviklingen af økologiske fødevarefællesskaber. Hun har desuden masser af erfaring med undersøgelsesdesign og dataindsamling, analyser og skriftlig formidling, samt et solidt og fagligt fundament fra antropologi og religionssociologi.

Styregruppen har  underskrevet en aftalekontrakt med Tine og afholdt opstartsmøde for projektet i sidste uge. Tine går i gang med arbejdet efter påske, og vil som noget af det første danne sig et overblik over projektets udformning og tidsplan.

Tine vil gerne opfordre alle interesserede medlemmer af fødevarefællesskaberne i Danmark til at bidrage til projektet, da projektet forudsætter, at medlemmerne i fødevarefællesskaberne engagerer sig i projektet og bidrager med deres viden, erfaringer og indsigter. 

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Tine på startpakke@kbhff.dk.

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Tine vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på hjemmesiderne kbhff.dk, aoff.dk og her på døff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.

Vi glæder os til at tage hul på projekt ØkoStartpakke, og vi håber, at I vil tage godt imod projektet og Tine.

kh
styregruppen i Projekt ØkoStartpakke

Vil du være med til at udvikle fødevarefællesskabernes nye medlemsplatform?

*** NB: In English below ***

16 fødevarefællesskaber fra hele Danmark er gået sammen om at opstarte Projekt FoodNet – et nyt open source software-projekt, der har til formål at bygge en teknologisk platform for fødevarefællesskaber og andre medlemsdrevne organisationer. Og vi vil gerne have dig med!

Vi har fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug, og har indgået et samarbejde med udviklingshuset Socialsquare, der har stor erfaring med open source-udvikling og samarbejde. Socialsquare vil lede udviklingen igennem en agil proces med en række SCRUM-sprints henover forår og sommer 2015. Læs mere om baggrunden for projektet her.

Vores mål er at skabe rammerne for et sjovt, lærerigt og effektivt open source projekt. Udviklingen vil tage afsæt i erfaringerne fra det eksisterende medlemssystem, som Københavns Fødevarefællesskab har brugt siden 2012. Og der er allerede en gruppe frivillige udviklere fra KBHFF, der indgår i projektet. Men vi vil meget gerne have flere med.

Vi håber, at der vil være mange af jer, der kunne være interesserede i at deltage i projektet som frivillige udviklere. For os er “udviklere” et meget bredt begreb – det betyder ikke nødvendigvis at man koder på produktet – det kan lige så vel være at man bidrager med konceptualisering og udformning af de user-stories der former produktet.

Projektet starter op med en workshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14 – og vi håber, at du har lyst til at være med!

Læs hele invitationen og tilmeld dig her!

foodnet

16 Danish food coops are collaborating to launch Project FoodNet – a new open source project to build a technological platform for food coops and other member-run coops. And we want you to join us! 🙂

We have received a grant from the Danish Foundation of Organic Agriculture, and we are collaborating with Socialsquare, a company with a long and proven track record working with open source software development. Socialsquare will lead the development through an agile process with a series of SCRUM sprints through the spring and summer of 2015.

Our goal is to create a fun, interesting and effective open source project for all involved. Development will be based on the experiences gathered from Copenhagen Food Coop’s (KBHFF) existing membership platform, which has been in use since 2012. And there is already a group of interested developers from KBHFF involved. But we want to get more good people involved.

And we hope that a lot of you will be interested in participating in the project as volunteer developers. To us, “developers” is a very wide term. It doesn’t necessarily mean programming the product. It might just as well be contributing by conceptualising and writing the user stories that shape the product, or by helping to write the documentation.

We start up the project with a workshop for all interested developers on Saturday the 11th of April at 14.00. And we hope you’ll join in!

Read the full invitation and sign up for the workshop here!

Københavns Fødevarefællesskab søger projektleder til projekt ØkoStartpakke

Københavns Fødevarefællesskab har i samarbejde med 7 andre fødevarefællesskaber over hele landet fået midler fra Fonden for Økologisk Landbrug til udarbejde en opstartspakke for nye fødevarefællesskaber. Vi søger derfor en projektleder til at styre projekt ØkoStartpakke sikkert i mål.

Stillingen er en deltidsstilling på 15 timer om ugen. Stillingen løber fra den 01.04.2015 til den 30.11.2015.

Vores nye projektleder

 • Du har interesse for bæredygtighed og økologi, og brænder for lokale fællesskaber.
 • Du har god erfaring og forståelse for et fødevarefællesskabs daglige drift og udvikling. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du selv er eller har været medlem af et fødevarefællesskab.
 • Du har relevant uddannelse og praktisk erfaring med projektledelse, og du skal have erfaring/lyst til at arbejde med græsrodsorganisationers organisering, demokrati og frivillighed.
 • Du skal kunne styre projektet sikkert gennem alle processer og sikre fremdrift, kvalitet og sammenhæng mellem mål og ressourcer.
 • Du skal have erfaring med udarbejdelse af skriftlig formidling og afrapportering.
 • Du skal navigere sikkert i Excel, Word, mail, i CMS-systemer og på sociale medier.

Personlige kompetencer
Du skal arbejde meget selvstændigt, struktureret og målrettet og trives med stor frihed og stort ansvar. Du skal evne at kommunikere med mange forskellige interessenter og på mange platforme. Du skal kunne arbejde professionelt sammen med engagerede frivillige. Du skal kunne bevare overblikket over projektet og holde mange bolde i luften.

Jobbets indhold

 • Du bliver projektleder af foreningens projekt ØkoStartpakke.
 • Du får ansvar for projektets økonomi i samarbejde med projektets styregruppe.
 • Du får ansvar for overholdelse af projektets milepæle, målsætninger og tidsplan, samt afrapportering til projektets styregruppe.
 • Du får ansvar for projektets kommunikation internt og eksternt.

Projektet indebærer bl.a.:

 • Udarbejdelse af undersøgelsesdesign og indsamling af relevante erfaringer og viden om opstart og drift af fødevarefællesskaber.
 • Indsamling og organisering af arbejdsdokumenter fra danske fødevarefællesskaber, samt kortlægning af økologiske producenter.
 • Koordinering af frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber, der kan bidrage til udviklingen af startpakken.
 • Organisering og afvikling af seminar for interesserede fødevarefællesskaber og økologiske avlere med fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse.
 • Kontakt og samarbejde med relevante eksperter med viden om bl.a. jura og hygiejne.
 • Udvikling af kursusforløb for ansvarspersoner i de enkelte fødevarefællesskaber.
 • Udarbejdelse af indhold til hjemmesiden økostartpakke.dk
 • Koordinering og samarbejde med det andet udviklingsprojekt FoodNet, som vi har fået midler til fra Fonden for Økologisk Landbrug.
 • Udbredelse af kendskabet til startpakken gennem samarbejdspartnere, mv.
 • Afholdelse af tre kursusdage for fødevarefællesskaber på hhv. Jylland, Fyn og Sjælland.

Om Projektet
Projektet er et ligeværdigt samarbejde mellem de 8 fødevarefællesskaber, der deltager i projektet. Udover Københavns Fødevarefællesskab, der står som formel projektejer, er de syv øvrige deltagende fødevarefællesskaber: Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab, Aalborg Fødevarefællesskab, Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab, Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab, Viborg FødeVareForening, Næstved Økologiske Fødevarefællesskab og Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab.

Om Københavns Fødevarefællesskab
Københavns Fødevarefællesskab er en økologisk indkøbsforening. Foreningen har eksisteret siden 2008, og vi er ca. 2.400 medlemmer, der ulønnet og i fællesskab driver indkøb, distribution og salg af ca. 5 tons økologisk frugt og grønt hver uge til familier over hele København. Vi er en demokratisk forening med en frivillig bestyrelse.

Læs mere om Københavns Fødevarefællesskab på kbhff.dk

Vilkår for ansættelse

 • Du arbejder fra hjemmearbejdsplads. Hvis du er bosat i København, kan vi tilbyde kontorplads hos KPH i Kongens Enghave.
 • Du indgår i et samarbejdsprojekt mellem en række græsrodsorganisationer på godt og ondt: stor frihed – mange meninger!
 • Ansættelsen er en projektansættelse på en freelance-kontrakt, som løber fra den 01.04.2015 til den 30.11.2015.

Ved personlig henvendelse kan du spørge ind til detaljer ved jobbet. Ring eller skriv til Marie Hertz på mariehertz@hotmail.com, telefon 40515376.

Send ansøgning som PDF inkl. alle bilag til info@kbhff.dk senest onsdag den 25/2/2015 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 10, 2015.

FØL-fonden støtter fødevarefællesskaberne!

I Københavns Fødevarefællesskab har vi netop modtaget tilbagemeldinger fra Fonden for Økologisk Landbrug på de to projektansøgninger, som vi indsendte til fonden i oktober.

Og fonden har givet tilsagn om, at de støtter begge projekter med hele det ansøgte beløb!

Det drejer sig om:

 • 228.000 til projektet “ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber”
 • 297.000 til projektet “FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber”

I kan læse projektansøgningerne til de to projekter her.

Disse tilsagn betyder, at vi skal til at finde arbejdstøjet frem og få det bedste ud af disse penge og den tillid, som fonden viser os.

Eftersom begge projekter er udformet som samarbejdsprojekter mellem mange af de danske fødevarefællesskaber, er første skridt at etablere to styregrupper, der har ansvaret for udformningen og udførelsen af de to projekter, herunder også kontakt til eksterne konsulenter, samtaler og ansættelse af projektmedarbejdere mm. Der kan forventes en vis rejse- og mødeaktivitet i den forbindelse.

Vi sender en mere formel mail ud til alle de fødevarefællesskaber, der har meldt sig som medafsendere og samarbejdspartnere på de to projekter snarest.

Men I må allerede nu gerne begynde at overveje om I vil indstille en repræsentant fra jeres fødevarefællesskab til de to styregrupper, og hvordan I kan forestille jer at deltage i de to projekter. 🙂

kh
Andreas Lloyd
pva. Københavns Fødevarefællesskab

“Bortfald” på vores ansøgning til Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje

Tilbage i august sendte Københavns Fødevarefællesskab en ansøgning til Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje på vegne af 16 fødevarefællesskaber over hele landet om midler til udvikling af et open source medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber.

Der er nu kommet svar fra Miljøstyrelsen. Vi har ikke fået et egentligt afslag, men det, som de kalder “bortfald”, hvilket betyder, at ansøgningen ikke er blevet “realitetsbehandlet”, da den ikke opfyldte de formelle krav. De har vurderet, at projektet i overvejende grad hører under puljen “Grønne Ildsjæle for Lokal Afsætning 2015”, som administreres af Fonden for Økologisk Landbrug. Og derfor har vi ikke kunnet komme i betragtning til Ildsjæle-puljen.

Nu har vi heldigvis også indsendt en ansøgning på medlemssystemet til Fonden for Økologisk Landbrug inden deres ansøgningsfrist d. 20/10, og med bortfaldet fra Miljøstyrelsens Ildsjælepulje burde denne ansøgning have lidt ekstra vægt.

Vi kan forvente svar fra fonden i starten af december.

To ansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug

For et par uger siden indsendte Københavns Fødevarefællesskab to ansøgninger til Fødevareministeriets særlige pulje “for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, som Fonden for Økologisk Landbrug bestyrer.

Begge ansøgninger er omfattende samarbejdsprojekter mellem en række forskellige danske fødevarefællesskaber:

1) FoodNet – et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 16 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra 10 forskellige økologiske producenter.

2) ØkoStartpakke – en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber.
Det er et samarbejdsprojekt mellem 8 fødevarefællesskaber, med støttetilkendegivelser fra yderligere 4 fødevarefællesskaber (omend Assens-Tommerup først meldte tilbage efter vi havde afsendt ansøgningen, og derfor ikke fremgår af listen), samt 10 forskellige økologiske producenter.

De endelige udgaver af begge ansøgninger kan læses på de to links herover.

Fonden melder, at vi kan forvente tilbagemelding på de to ansøgninger i starten af december 2014. Vi melder tilbage her på siden og på vores Facebook-gruppe, så snart vi får svar.

Andreas
pva. Københavns Fødevarefællesskab