Et open source medlemssystem for alle fødevarefællesskaber

På vegne af 16 fødevarefællesskaber over hele landet har Københavns Fødevarefællesskab indsendt en ansøgning til Miljøministeriets Grønne Ildsjæle-pulje.

Formålet med ansøgningen er at få midler til at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel. Formålet med projektet er i ansøgningen beskrevet som følger:

Københavns Fødevarefællesskab (KbhFF) ønsker at udvikle et open source medlemssystem, der på sigt kan bruges af alle økologiske fødevarefællesskaber i Danmark til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter.

Et sådant medlemssystem vil:
1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale grønne omstillingsprojekter, der bygger på koordinering af frivillige, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker. mm.

Baggrunden for ansøgningen er det økologiske årsmøde på Samsø i april, hvor repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet mødtes.

En af de udfordringer, som gik igen på tværs af alle fødevarefællesskaberne er, at vi bruger mange kræfter på administration – ikke kun i forbindelse med bestilling, betaling og udlevering af ugentlige poser, men også i forbindelse oprettelse og registrering af medlemmernes vagter i den daglige drift.

Hvert fødevarefællesskab har i dag udviklet deres egne arbejdsgange og medlemssystemer. Og langt de fleste benytter et uigennemsigtigt patchwork af excel-ark, Google Docs, wiki-sider, udprintede papir-ark med afkrydsning og indtastning af bestillinger og vagter i hånden.

I København har KBHFF udviklet et solidt medlemssystem til bestilling og betaling af de ugentlige poser, og selvom kildekoden til systemet er frit tilgængelig, så har det endnu været svært for andre fødevarefællesskaber at overtage, bruge og videreudvikle systemet. Desuden viste det sig på mødet, at ikke færre end tre andre fødevarefællesskaber (Roskilde Odense og Århus) også er i gang med at udvikle deres egne, forskellige og umiddelbart inkompatible medlemssystemer.

Kort sagt er hvert fødevarefællesskab i gang med at opfinde sin egen dybe tallerken – som ikke let kan bruges eller tilpasses af de andre. Samtidigt med, at der er mange andre fødevarefællesskaber, som hver uge skal bruge mange kræfter på administration fordi de mangler et ordentligt system til håndtering af vagter og bestillinger.

På mødet på Samsø var det tydeligt, at der er masser af interesse og mod på samarbejde mellem de forskellige fødevarefællesskaber rundt om i landet, og derfor har vi været to – Nina Sandal fra Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab og Andreas Lloyd fra Københavns Fødevarefællesskab – der efterfølgende har arbejdet på at skrive en ansøgning til Grønne Ildsjæle-puljen.

Målet med at udvikle et fælles medlemssystem, der både kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne hver især har, men som også er open source. Open source betyder, at systemet er designet til løbende at blive tilpasset og forbedret, efterhånden som hvert fødevarefællesskabs behov udvikler og ændrer sig med tiden. Her er en kort video, der forklarer grundprincipperne bag open source:

Det gode ved et velfungerende open source-projekt er netop, at det kan tilpasses og videreudvikles i nye retninger, og dermed vil systemet ikke blot kunne bruges af danske fødevarefællesskaber, men potentielt også af andre grønne omstillingsprojekter i både Danmark og resten af verden!

Ansøgningen er nu sendt ind til Miljøministeriet, og du kan læse den i sin helhed (minus tilbuddet fra eksterne konsulenter) her.

En tanke om “Et open source medlemssystem for alle fødevarefællesskaber

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *