DØFF samlet på Samsø!

Lørdag d. 5. april samledes repræsentanter fra ikke færre end 9 etablerede fødevarefællesskaber fra hele landet på Samsø. Anledningen var det Økologiske Årsmøde, som 6 forskellige økologiske foreninger var gået sammen om at arrangere, og som vi fødevarefællesskaber brugte som påskud for at samles og dele erfaringer:

Aldrig før har så mange fødevarefællesskaber været samlet i samme lokale. Aalborg, Aarhus, Viborg, Odense, Svendborg, Hillerød, Køge, København og Lejre var alle repræsenteret:

doeff2014

Set med fødevarefællesskabs-briller var der især to møder på årsmødet, der havde interesse:

Lørdag formiddag stod Mette Hansen fra KBHFF for et værksted om hvordan man kan starte et fødevarefællesskab, der hvor man selv bor. Det blev en livlig diskussion med mange gode pointer. Og interesserede fra Sønderborg, Ribe, Aabenraa og Silkeborg deltog og fik gode råd og kontakter til, hvordan de også kan starte fødevarefællesskaber op i deres byer og lokalområder.

Lørdag eftermiddag samledes fødevarefællesskaberne til et netværksmøde, hvor der var lejlighed til både at snakke fælles visioner, udveksle erfaringer om, hvordan man kan styrke det sociale fællesskab og samvær i sit lokale fødevarefællesskab, og om, hvordan vi fødevarefællesskaber bedst kan bruge og styrke hinanden fremadrettet.

Det udmøntede sig i tre ret konkrete initiativer, som vi vil arbejde videre med i de kommende måneder:

1. Udvikling af en startpakke for nye fødevarefællesskaber på døff.dk
Denne startpakke skal fjerne barrierer og bekymringer og gøre det så let som muligt for interesserede ildsjæle at gå i gang med at starte et fødevarefællesskab lokalt hvor de bor. Startpakken skal blandt andet rumme en opstartsmanual, forslag til vedtægter, vejledninger til at håndtere forskellige myndigheder, nyttige excel-ark til bestillinger, indkøb, organisering af vagter og økonomi, flyers og grafik, og overblik over lokale økologiske avlere.
Tovholder er i første omgang Andreas Lloyd fra KBHFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

2. Udvikling af et IT-system, som kan bruges af alle fødevarefællesskaber
På mødet blev det klart, at fødevarefællesskaberne i både København, Aalborg, Odense og Århus er i gang med at udvikle hver deres medlemssystem, der kan håndtere online bestillinger, vagtplaner mm. Der er masser af potentiale for at arbejde sammen og udvikle et fælles open source system, der kan håndtere de forskellige behov, som fødevarefællesskaberne har hver især. I første omgang arbejder vi på at samle programmørerne i de forskellige fødevarefællesskaber i en Facebook-gruppe og afklare mulighederne for et konkret samarbejde.
Tovholder er i første omgang Nina Sandal Holm fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

3. Fælles sommerlejr og workcamp for alle fødevarefællesskaberne
Det var fantastisk at mødes på tværs af alle fødevarefællesskaberne og opdage, hvor meget vi har til fælles, og hvor meget vi kan lære af hinanden. Og vi kan ikke længere forlade os på at andre holder arrangementer vi kan koble os på. Nu må vi selv til at tage initiativet til at mødes! Fødevarefællesskaberne på Fyn er allerede i gang med at arrangere en sommerlejr, og vi kigger på muligheden for at udvide den, så endnu flere fødevarefællesskaber kan være med. Og så vil vi gerne stable en endnu større workcamp på benene i efteråret – eller til næste år.
Tovholder er i første omgang Anna Kirstine Andersen fra AOFF. Læs mere og meld dig som interesseret på initiativets wikiside.

Vi ved at undersøge mulighederne for at søge midler til at sætte hver af de tre initiativer i gang. Vi har bl.a. kig på midler fra Fonden for Økologisk Landbrug’s “pulje for grønne ildsjæle for lokal afsætning”, der har ansøgningsfrist onsdag den 20. august 2014 kl. 12 til gennemførelse af projekter i 2015. Og vi kigger på mulighederne for samarbejde med Praktisk Økologi, Økologisk Landsforening og andre oplagte samarbejdspartnere.

Den videre dialog og samarbejde fortsætter i vores fælles facebook-gruppe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *