Status på Eggplant – fødevarefællesskabernes nye medlemssystem

I 2015 fik 16 danske fødevarefællesskaber en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug til at udvikle et nyt open source medlemssystem for de danske fødevarefællesskaber. Siden foråret 2015 har vi samarbejdet med IT-konsulenthuset Socialsquare og en række frivillige softwareudviklere om at udvikle systemet Eggplant – et medlemssystem, der er nemt at bruge tilpasse og videreudvikle – ikke kun for danske fødevarefællesskaber, men for fødevarefællesskaber over hele verden.

 

Status: Hvor langt er vi med Eggplant?

Som det desværre ofte sker med IT-projekter, har det vist sig at være mere komplekst og tage længere tid, end vi havde forventet. Det skyldes især, at samarbejdet mellem de betalte udviklere og de frivillige udviklere har været langsommere og mere kompliceret, end vi først havde håbet eller regnet med. I kan få et overblik over systemets nuværende funktionalitet og afprøve det på vores test-server her.

Selvom vi er meget langt med systemet, er vi desværre ikke nået helt i mål. Og vi er nu i den situation, at bevillingen fra Fonden for Økologisk Landbrug er brugt, og samarbejdet med Socialsquare nu er afsluttet.

Al udvikling af systemet herfra skal ske på fødevarefællesskabernes initiativ. Der er en aktiv gruppe af frivillige udviklere, der bidrager til projektet. Og de estimerer, at der er minimum 100 timers arbejde tilbage for at have et funktionelt system. Fordi de er frivillige, kan vi på ingen måde forvente, at de kan forpligte sig på at lægge disse timer i de kommende måneder.

Næste skridt

Vi er meget tæt på at have et brugbart system, men vi når kun i mål med Eggplant, hvis vi arbejder sammen som fødevarefællesskaber om at færdiggøre projektet.

Eftersom der ikke længere er ansatte kræfter, der står for koordineringen af arbejdet omkring Eggplant er vi meget afhængige af, at de enkelte fødevarefællesskaber byder ind og støtter op om dette fælles projekt, der netop vil komme alle – både eksisterende og kommende – fødevarefællesskaber til gavn.

Derfor har styregruppen lavet følgende plan for at nå i mål:

1. Fødevarefællesskaberne ansætter en engageret udvikler, der med en målrettet indsats kunne færdiggøre en version 1.0 af systemet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis fødevarefællesskaberne går sammen om at  stille med de 20.000 kr ex moms, der gør, at vi kan ansætte en udvikler til at færdiggøre systemet. Læs mere i dette stillingsopslag.

2. Køge Økologiske Fødevarefællesskab bliver de første til at teste version 1.0 af systemet. En lang række fødevarefællesskaber har meldt sig som mulige testere, men valget faldt på Køge, da de er villige til at  har forpligte sig på at lægge en del frivilligtimer i arbejdet med systemet.

3. Alle fødevarefællesskaber byder ind med at engagere flere gode folk i projektet. Det gælder på flere niveauer:

 • Vi søger friske og engagerede kræfter i projektets styregruppe, da der har været en del frafald i løbet af projektperioden.
 • Vi søger frivillige software-udviklere med interesse for Python/Django til at bidrage til udviklingen.
 • Vi søger også designere, testere og folk, der vil være tovholdere på det praktiske, hjælpe med at lave mad, hygge og arrangere workshops i forbindelse med udviklingen. I kan læse mere på Eggplant.dk og slut jer til fællesskabet omkring systemet. 🙂

Alle tre er virkelig vigtige måder at kunne bruge sine frivillige timer i sit lokale fødevarefællesskab og være med til at fremme den grønne sag i Danmark. Vi håber meget, at I vil tage det op i jeres lokale fødevarefællesskaber og byde ind med de ressourcer og færdigheder, der skal til for at Eggplant kan blive alle fødevarefællesskabernes fælles platform. I skal være meget velkomne til at kontakte os på eggplant@kbhff.dk for at høre nærmere.

kh
Styregruppen for projekt Eggplant (tidligere Projekt FoodNet)

ØkoStart er LIVE

ØkoStart samler viden og erfaringer fra fødevarefællesskaberne i Danmark for at gøre det nemmere for interesserede at starte et nyt fødevarefællesskab op.

økostart logo 1

ØkoStart er et projekt støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og otte danske fødevarefællesskaber i Danmark. Projektet samler erfaringer og viden fra fødevarefællesskaberne i Danmark på en hjemmeside og et inspirationshæfte med konkretet redskaber og inspiration til at opstarte et fødevarefællesskab.

I november afholdes også tre kurser indenfor opstart og drift af fødevarefællesskaber, bæredygtig frivillighed og samarbejde mellem fødevarefællesskaber og øko-producenter. Kurserne er gratis for alle medlemmer af fødevarefællesskaberne og interesserede. Tilmelding er nødvendig og foregår via en formular på ØkoStart.dk

21/11 København Bæredygtig frivillighed – det handler om mere end økologi

22/11 Aarhus Fra tanke til handling – hvordan starter man et nyt fødevarefællesskab op?

28/11 Odense Sammen om økologien – netværksmøde for fødevarefæller og økologer

Projektteam

Udover en projektleder, som har indsamlet materiale, afholdt møder, workshops og interviews med medlemmerne i fødevarefællesskaberne, så har projektgruppen også bestået af en webudvikler og en grafisk designer.

12166014_10153738137504703_429041129_n

Dennis Hensel bor i Aarhus og studerer medicin ved Aarhus Universitet. Han er tidligere uddannet grafiker og har i 12 år arbejdet som Art Director ved Ørskov Gruppen i Skjern. Dennis var også med til at stifte Aarhus ØkologiskeFødevarefællesskab og har primært været aktiv i butiksgruppen.

12170231_10206923195452865_617973935_n

Dennis Goslar leder til dagligt Almod Web Design, og har lavet websites for bla. kageentusiasten Tobias Hamann og tøjfirmaet Journal. Med fokus på brugervenlighed, mobiloptimering og funktionalitet, udvikler Dennis moderne websites og webshops. Dennis startede Almod Web Design under sin uddannelse til web-integrator i 2012.

 

Byd velkommen til Eggplant – fødevarefællesskabernes nye medlemssystem

Igennem det sidste halve år har udviklingen af et nyt open source medlemssystem for de danske fødevarefællesskaber været i gang under arbejdstitlen FoodNet. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem 16 danske fødevarefællesskaber og IT-konsulenthuset Socialsquare, der har stået for rådgivning og udviklingsproces.

Nu nærmer dette indledende udviklingsforløb og samarbejde med Socialsquare sin afslutning, og selvom medlemssystemet desværre endnu ikke helt er klar til brug, vil vi alligevel gerne benytte lejligheden til at introducere det for jer:

eggplant

Projektet har smidt arbejdstitlen FoodNet er sprunget ud som sit eget projekt ved navn Eggplant. Projektet har fået sin egen hjemmeside på Eggplant.dk – og udvikling og dokumentation foregår altsammen på engelsk for at gøre det så muligt for folk over hele verden at være med til at udvikle, tilpasse og bruge systemet som de har lyst. Visionen er, at Eggplant kan blive et “WordPress for medlemssystemer”: Let tilgængeligt at bruge, lidt at tilpasse og lidt at videreudvikle på.

I kan se en foreløbig “mock-up” af hvordan systemet kommer til at se ud her:


(klik på billedet for at se mere – siden er sat op som en klikbar prototype, så man kan se de forskellige sider, som systemet består af. De enkelte klikbare knapper er markeret med en lyserød ramme. Systemet er sat op på engelsk, fordi en del af de frivillige udviklere ikke taler dansk, men vi regner med at oversætte det hele inden det bliver testet.

Som sagt er systemet desværre endnu ikke helt klar til brug, men vi er nu ved at nå til et punkt, hvor vi har et grundsystem, som vi gerne vil afprøve i et lokalt fødevarefællesskab.

Derfor vil vi meget gerne invitere jer alle til at hjælpe og støtte op om projektet:

 • Hjælp os med at finde flere frivillige udviklere! Vi vil rigtigt gerne have flere frivillige udviklere involveret i projektet. Hvis I kender gode folk, der har erfaring med Python/Django (de teknologier som systemet er udviklet i), så henvis dem til eggplant.dk og opfordr dem til at tage fat på os.
 • Opfordr jeres medlemmer til at deltage i projektet! Vi vil gerne opfordre IT-kyndige medlemmer af de enkelte fødevarefællesskaber til at byde ind med deres viden og hjælpe med udviklingen af systemet. Det er en virkelig vigtig måde at kunne bruge sine frivillige timer i sit lokale fødevarefællesskab.
 • Hjælp os med at teste systemet! Vi vil meget gerne i kontakt med fødevarefællesskaber, der er interesserede i at teste systemet til at styre bestillinger og betalinger. Arbejdet består både i at afprøve systemet og hjælpe os med feedback, idéer og forbedringsforslag. Hvis jeres fødevarefællesskab kunne være interesserede, så tag fat i os på eggplant@kbhff.dk

Hvis I er interesserede i at høre mere, må I endelig tage fat i os på eggplant@kbhff.dk eller dukke op til vores næste Hack-aften onsdag d. 21. oktober kl. 17-21 på Tranevej 20, København NV. Hvis det er bøvlet for jer at komme til København kan man sagtens være med på Google Hangouts eller på vores Slack-kanal i stedet.

Webudvikler til ØkoStartpakken

22052015125148ØkoStartpakken søger en kreativ, handlekraftig og pålidelig webudvikler til at udvikle ØkoStartpakkens hjemmeside.

Om ØkoStartpakken

ØkoStartpakken er et samarbejde mellem fødevarefællesskaberne i Danmark. Gennem ØkoStartpakken samles der erfaringer fra alle fødevarefællesskaberne om, hvordan man kan opstarte et nyt fødevarefællesskab. Det skal udmønte sig i et inspirationshæfte, kurser og en hjemmeside.

Formålet med projektet er at gøre det nemmere og mere enkelt at opstarte et fødevarefællesskab og dermed øge afsætningen af økologiske fødevarer fra de økologiske landmænd i Danmark.

Læs mere om ØkoStartpakken her.

Projektet strækker sig over en kort projektperiode fra april til november 2015. Vi er nu nået ind i slutfasen og mangler en webudvikler.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Muligheden for at indgå i en lille og dynamisk projektgruppe. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med en grafiker og ØkoStartpakkens projektleder. Du får mulighed for at sætte dit unikke præg på ØkoStartpakken og lade dine kreative evner og ideer komme i spil.

Gennem dit arbejde vil du medvirke til at gøre det nemmere for flere frivillige at skabe fødevarefællesskaber nemt og enkelt i Danmark og dermed afsætte flere lokale økologiske råvarer.

Vi forventer

 • At du har indgående kendskab til og erfaring med at arbejde med webudvikling og programmering.
 • At du kan afsætte den nødvendige tid til at udtænke, udvikle og færdiggøre ØkoStartpakkens hjemmeside fra start til slut.
 • At du kan tænke kreativt, innovativt og se nye løsninger og vinkler på dit arbejde.
 • At du kan arbejde selvstændigt, struktureret og motiveret under tidspres.
 • At du er pligtopfyldende og engageret.

Arbejdstid og løn

Projektet strækker sig over en kort periode i september/oktober. Du bliver ansat som ekstern konsulent. Der afregnes ikke timer, og du får ansvaret for at levere det færdige produkt ved endt projektperiode til den aftalte pris. Hjemmesiden skal være færdig sidst i oktober.

Ansøgning

Ved spørgsmål kontakt projektleder Tine Christensen på 26390106. Send en kort motiveret ansøgning med links til hjemmesider, du har udviklet til startpakke@kbhff.dk hurtigst muligt. Ansøgninger vurderes løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Nyt opskrifts-team i ØkoStartpakken – skal du være med?

ØkoStartpakken har fået sit første hjertebarn – nemlig sit helt eget opskrifts-team. Opskriftsteamet arbejder med at lave en råvare – og opskriftssamling til ØkoStartpakken. Ideen er at samle opskrifter på tværs af alle fødevarefællesskaber, skabe en oversigt over sæsonens råvarer, og hvordan man kan bruge dem, selv når vinteren er lang og poserne bugner af rodfrugter og kål.

185559_1982261074340_8302421_nMajken Bentzen er koordinator for opskriftsteamet. Hun er medlem af opskriftsgruppen i Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab og havde i forvejen en vision om at samarbejde med de andre fødevarefællesskaber om at skabe en fælles opskriftssamling. I startpakken får hun derfor mulighed for at udleve noget af den drøm.

Majken og opskrifts-teamet har fået meget frie hænder indenfor rammerne af ØkoStartpakken, og jeg glæder mig til at se, hvordan det udvikler sig.

Som medlem af opskrifts-teamet får du indflydelse på indhold og form af råvare- og opskriftssamlingen, som kommer til at være en del af den færdige ØkoStartpakke. Opskrifts-teamet er fuldstændigt drevet af frivillige kræfter.

Vil du gerne være en del af opskrifts-teamet så kontakt Majken på:

majkenbent@gmail.com

Vejen til fødevarefællesskabet går også til Viborg

… skal du med?10405298_10152670660814190_4954976879270756960_n

Det sker på tirsdag den 16. juni kl. 17-19 hos Viborg Fødevarefællesskab (adressen bliver offentliggjort på Facebook eventet).

Jeg glæder mig til at høre folkene bag Viborg Fødevarefællesskab fortælle om, hvordan deres fødevarefællesskab blev til, og hvad de fokuserer på og arbejder med lige nu.

 

 

Projekt ØkoStartpakke rykker til Aalborg

På mandag den 1. juni tager ØkoStartpakke projektet til Aalborg for at møde Aalborggenserne og høre dem fortælle om AalborgFF.

Gennem videns- og erfaringsudveksling vil vi blive klogere på, hvordan vi kan gøre det nemt for andre at lave et fødevarefællesskab.

MANDAG DEN 1. JUNI KL. 18-20 PÅ HUSET, HASSERISVEJ 10, 9000 AALBORG

Vi vil brainstorme og ideudvikle på, hvordan man opretter et fødevarefællesskab, hvilke udfordringer man står med, og hvad man kunne have gjort anderledes og mange andre spændende vinkler på, hvad det vil sige at være og drive et fødevarefællesskab.

Har du nogle spørgsmål kan du kontakte projektleder Tine Christensen på startpakke@kbhff.dk eller Mathilde Rydborg fra AalborgFF på info@aalborgff.dkVejen til fødevarefællesskabet 2

Vil du være en del af projekt ØkoStartpakke?

10405298_10152670660814190_4954976879270756960_nProjekt ØkoStartpakke arbejder for at gøre det nemt at lave et nyt fødevarefællesskab og skabe en større videns og erfaringsdeling på tværs af Danmarks mange fødevarefællesskaber.

Lige nu søger vi dedikerede fødevarefæller, der har lyst til at indgå i projektgruppen og gerne vil bidrage til udviklingen af projektet. Projektet er i opstartsfasen, og der er derfor stor mulighed for at få indflydelse på og forme projektet og resultatet.

Vil du vide mere? Så læs med her og besøg vores Facebookside.

Vil du være en del af projektgruppen? Så kontakt projektleder Tine Christensen på startpakke@kbhff.dk eller på telefon 26390106.

Vejen til fødevarefællesskabet

På søndag den 3. maj afholdes den første workshop under ØkoStartpakke projektet i Aarhus for deltagere fra Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab (AOFF), som har sagt ja til at agere testpiloter for startpakke projektets dataindsamling. Alle interesserede er velkomne! Tilmeld dig ved at skrive til startpakke@kbhff.dk.

Læs hele invitationen her og like ØkoStartpakken på Facebook!

økostart_med_tekst

Projekt FoodNet er i gang!

I december sidste år fik 16 danske økologiske fødevarefællesskaber tilsagn om projektstøtte fra Fonden for Økologisk Landbrug til projektet FoodNet.

Som tidligere beskrevet har projektet til formål at udvikle et fælles open source medlemssystem, som alle eksisterende og kommende fødevarefællesskaberne let kan bruge, videreudvikle og samarbejde omkring til fælles fordel.

Et sådant medlemssystem vil:

 1. mindske de administrative drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber betragteligt.
 2. øge afsætningen af lokale økologiske fødevarer via online bestilling og betaling.
 3. lette opstarten af flere økologiske fødevarefællesskaber rundt om i landet.
 4. skabe en open source platform, der på sigt kan tilpasses til brug af en lang række andre lokale medlemsdrevne projekter, så som byhaver, byttemarkeder, makerspaces, værktøjsbiblioteker med meget mere.

Målet med projektet er ikke alene at udvikle et medlemssystem, men også at opbygge et levende og engageret fællesskab af udviklere og programmører, der vil videreføre udviklingen af systemet efter afslutningen af projekt FoodNet.
Du kan læse hele projektansøgningen her.

Siden december har fødevarefællesskaberne nedsat en styregruppe (se medlemmerne af styregruppen her), som har haft ansvaret for at ansætte en intern projektleder til at koordinere mellem fødevarefællesskaberne, samt at udvælge et softwareudviklingsfirma, der kan stå for selve udviklingsprocessen.

Styregruppen har valgt at ansætte Andreas Lloyd uden at slå stillingen op.

andreas-portraitAndreas Lloyd er selvstændig konsulent, og har flere års erfaring med brugerinddragelse og IT-projektledelse. Han har lavet feltarbejde blandt open source software-programmører og har en god forståelse for de kulturelle og tekniske udfordringer, der knytter sig til dette felt. Andreas har været med til at formulere ansøgningen til Fonden for Økologisk Landbrug og har i kraft af sit engagement i Københavns Fødevarefællesskab en god viden og forståelse for de IT-mæssige udfordringer, som fødevarefællesskaberne står med.

Derudover har styregruppen valgt at indgå kontrakt med udviklingsfirmaet Socialsquare, der kommer til at stå for selve udviklingen af medlemssystemet.

Socialsquare er et udviklings- og konsulenthus, der har specialiseret sig i åbne, agile udviklingsmetoder samt brugerinddragelse, open source, community skabelse og digital kompetence- og organisationsudvikling.

Pt. er projektet i gang med at etablere sig selv som open source projekt. Dette sker ved en opstartsworkshop for alle interesserede udviklere lørdag d. 11. april kl. 14. Du kan tilmelde dig her.

Hvis du har lyst til at involvere dig i projektet, eller hvis du har spørgsmål så kontakt Andreas på foodnet@kbhff.dk

Projektets aktiviteter vil blive koordineret på projektets wiki-side, og Andreas vil løbende skrive opdateringer om projektets forløb og resultater på her på døff.dk, samt på kbhff.dk og i fødevarefællesskabernes Facebook-gruppe.
Vi glæder os til at tage hul på projektet!

bedste hilsener,
Styregruppen i projekt FoodNet